OSLAVA BARANOV
Úradujúci majstri Slovenska (2019) v hokejovej Tipsport extra lige z HC 05 iClinic Banská Bystrica počas osláv získania titulu, keď vo finále zdolali na ľade súpera hráčov Dukly Trenčín 1:5.
THE RAMS PARTY
The reigning champions of Slovakia (2019) in the hockey Tipsport extra league from HC 05 iClinic Banská Bystrica during the celebrations of winning the title, when in the final they defeated the opponent Dukla Trenčín 1:5.
DOWN MALL
Zjazd na horských bicykloch v útrobách OC Centrál v Bratislave. Netradičné adrenalínové športové podujatie za plnej prevádzky nákupného centra. 
DOWN MALL
Downhill on mountain bikes in the bowels of OC Central in Bratislava. An unconventional adrenaline sports event during full operation of the shopping center.
FULL FIGHT
Galavečer zmiešaných bojových umení (MMA) na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Najtvrdší šport súčasnosti spájanajefektívnejšietechniky rôznych bojových umení a štýlov. 
FULL FIGHT
Gala evening of mixed martial arts (MMA) at the ice hockey arena in Banská Bystrica. The toughest sport today combines the most effective techniques of various martial arts and styles.
KURILLA BUDOKAN
Škola tradičného aikida pod vedením senseia Štefana Kurillu, ktoré uchováva pôvodné hodnoty Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, tak ako ich prezentoval samotný zakladateľ Morihei Ueshiba. Sensei Nobuhiro Štefan Kurilla sa aikidu venoval pod vedením najlepšieho žiaka zakladateľa Morihirom Saitom a v súčasnosti pri návšteve Japonska pokračuje v dojo jeho syna Hitohira Saita. Štefan Kurilla je aktuálne držiteľom 7. danu organizácie Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, čím sa radí k absolútnej svetovej špičke. Svoje skúsenosti odovzdáva novej generácii bojovníkov nie len na Slovensku, ale i v zahraničí.
KURILLA BUDOKAN  

A school of traditional aikido under the direction of Sensei Stefan Kurilla, which preserves the original values of Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, as presented by the founder Morihei Ueshiba himself. Sensei Nobuhiro Stefan Kurilla practiced aikido under the guidance of the best student of the founder Morihiro Saito and is currently continuing the dojo of his son Hitohiro Saito while visiting Japan. Štefan Kurilla is currently the holder of the 7th dan of the Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai organization, which makes him one of the absolute world leaders. He passes on his experience to a new generation of fighters not only in Slovakia but also abroad.
UMENIE PREHRAŤ
Lucia "Pretty Beast" Krajčovič je bývalá majsterka sveta v Thajskom boxe organizácie WKU v kategórii do 55 kg. Slovenská bojovníčka sa dnes venuje najťažššiemu bojovému športu MMA, ktorý v sebe spája viacero bojových umení a štýlov. Nastúpiť do ringu predpokladá nie len výbornú fyzickú prípravu, ale rovnako tak aj mentálne nastavenie potláčajúce strach. Zo súboja proti českej bojovníčke Sandre "Medojed" Maškovej vyšla Krajčovič s prehrou, avšak dokázať zvládnuť prehru a znovu vstúpiť do klietky je azda najväčším umením zmiešaných bojových úmení (MMA).
THE ART OF LOSE 
Lucia "Pretty Beast" Krajčovič is a former world champion in Thai boxing of the WKU organization in the category up to 55 kg. Today, the Slovak fighter is dedicated to the most difficult martial sport of MMA, which combines several martial arts and styles. Entering the ring presupposes not only excellent physical preparation, but also a mental setting that suppresses fear. Krajčovič came out of the fight against the Czech fighter Sandra "Medojed" Mašková with a loss, but being able to manage to lose and re-enter the cage is perhaps the greatest art of mixed martial arts (MMA).
Back to Top