Matej Kalina (1978) je slovenský fotoreportér, ktorý vo svojej tvorbe primárne dokumentuje momenty každodenného života. Fotografii sa začal aktívne venovať na univerzite pod vedením umeleckého fotografa Fera Tomíka. Na dráhu profesionálneho fotografa nastúpil vo vydavateľstve 7 Plus, kde takmer jednu dekádu viedol oddelenie fotoreportérov. Neskôr sa podieľal na formovaní vizuálneho oddelenia nového vydavateľského domu News and Media Holding, ktorého je aktívnym členom. Jeho reportážne fotografie pravidelne publikujú periodiká Plus 7 Dní, Život, Trend, Plus 1 Deň, Šarm, Zdravie, Dobré jedlo a ďalšie. Vo voľnej tvorbe inklinuje k sociálnemu dokumentu, kde sa podľa vlastných slov snaží o záznam neskreslenej reality tak, aby vytvoril divákovi priestor na vlastný názor. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

Matej Kalina (1978) is a Slovak photojournalist who primarily documents moments of everyday life in his work. He became actively involved in photography at the university under the guidance of art photographer Fero Tomík. He started his career as a professional photographer at the 7 Plus publishing house, where he headed the photojournalists' department for almost a decade. He later participated in the formation of the visual department of the new publishing house News and Media Holding, of which he is an active member. His reportage photographs are regularly published by the periodicals Plus 7 Dní, Život  Trend, Plus 1 Deň, Šarm, Zdravie, Dobré jedlo and more. In his free creation, he tends towards a social documentary, where, according to his own words, he tries to record undistorted reality in such a way as to create space for the viewer to have his own opinion. He has received several Slovak Press Photo and Czech Press Photo awards for his work.​​​​​​​