© Matej Kalina

SPOLOČNÝ HROB

Reportáž z ukladania nevyzdvihnutých ostatkov ľudských tiel v bratislavskom krematóriu do spoločného hrobu.